Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Tình hình triển khai thực hiện chương trình công tác thanh niên của Sở Tư pháp 06 tháng đầu năm 2019
Quản lý, Chỉ đạo điều hành

Tình hình triển khai thực hiện chương trình công tác thanh niên của Sở Tư pháp 06 tháng đầu năm 2019

03/06/2019

Bám sát Chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh, sự lãnh, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, kết quả thực hiện Chương trình công tác thanh niên của Sở Tư pháp trong 06 tháng đầu năm 2019, đạt được nhiều kết quả.

 

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống của Ngành, đạo đức và lối sống, pháp luật cho thanh viên ngày càng được quan tâm, trọng tâm là đẩy mạnh triển khai thực hiện Chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh“. Mặt khác, tổ chức nhiều hoạt động (sinh hoạt ngày pháp luật, du khảo về nguồn và một số hoạt động đoàn thể,...) góp phần nâng cao ý thức pháp luật, giáo dục truyền thống cách mạng; lịch sử hình thành và phát triển của Ngành, của Sở, tạo động lực phấn đấu trong thanh niên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Có kế hoạch cụ thể về công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch công chức, viên chức của Sở nói chung và thanh niên của Sở nói riêng, tạo điều kiện để thanh niên được học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng xã hội.

Ngoài ra, góp phần thực hiện tốt Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh, Sở Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan có liên quan như: Tỉnh đoàn, Sở Lao động, thương binh và xã hội cùng một số cơ quan có liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các Sở ban ngành, người dân nói chung, các đối tượng đoàn viên, thanh niên và nhóm những người yếu thể nói riêng.

Với những kết quả đạt được, trong 06 tháng cuối năm 2019, Sở Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đến công chức, viên chức, người lao động và thanh niên trong cơ quan, đơn vị, nhất là việc thực hiện đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác gắn với triển khai thực hiện các Đề án về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Sở Tư pháp và tinh giản biên chế theo quy định. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Đặc biệt, tổ chức Hội thi “Hành trình từ làng Sen” lần thứ V năm 2019 nhằm giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước, tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng và Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với tìm hiểu chuẩn mực đạo đức ngành Tư pháp.

LINH NGUYỄN

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn