Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Quyết định công nhận 28 sáng kiến, giải pháp cấp cơ sở năm 2019
Quản lý, Chỉ đạo điều hành

Quyết định công nhận 28 sáng kiến, giải pháp cấp cơ sở năm 2019

02/01/2020

Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp gắn với các phong trào thi đua, trong năm 2019, Sở Tư pháp đã chủ động triển khai và khuyến khích toàn thể công chức, viên chức đề xuất sáng kiến, giải pháp góp phần thực hiện cps hiệu quả nhiệm vụ công tác tư pháp được giao trong năm, đổi mới và giải quyết kịp thời vấn đề thực tiễn đặt ra đối với nhiệm vụ của từng phòng, đơn vị.

Dựa trên kết quả đã đạt được, Hội đồng sáng kiến cơ sở Sở Tư pháp đã xét và quyết định công nhận đối với 28 sáng kiến, giải pháp.

Nội dung các sáng kiến, giải pháp tập trung vào các lĩnh vực như: Chỉ đạo, điều hành; tổ chức bộ máy, bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; phổ biến giáo dục pháp luật; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; xây dựng đảng, tài chính, báo cáo thống kê, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, thể hiện tính mới, đã được áp dụng và mang lại hiệu quả tích cực góp phần đạt và vượt tiến độ thực hiện nhiệm vụ công tác được giao.

Việc công nhận các sáng kiến của các cá nhân là cơ sở, tiêu chí để đánh giá công chức và bình xét các danh hiệu thi đua năm 2019. Mặt khác, kịp thời ghi nhận, động viên, khích lệ tinh thần, phát huy khả năng sáng tạo của công chức, viên chức, người lao động trong công tác./.

LINH NGUYỄN

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn