Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Chương trình công tác Tư pháp năm 2019
Quản lý, Chỉ đạo điều hành

Chương trình công tác Tư pháp năm 2019

15/01/2019

Chủ động bám sát kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của Ngành và địa phương để xác định đúng công việc trọng tâm cần triển khai thực hiện, ưu tiên thực hiện nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của địa phương, tăng cường hướng về cơ sở.

 

Năm 2019 được xác định là năm thứ tư thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy tốc độ tăng trưởng cao, bền vững và góp phần hoàn thành sớm nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020. Do đó, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao Sở Tư pháp đã xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3377/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình công tác Tư pháp năm 2019 với 08 nhóm nhiệm vụ với 07 nhiệm vụ trọng tâm và 04 giải pháp chủ yếu./.

 

Xem toàn văn Chương trình công tác Tư pháp năm 2019

MỸ THOA

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn