Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Bộ Tư pháp ban hành bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng sở tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2019
Quản lý, Chỉ đạo điều hành

Bộ Tư pháp ban hành bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng sở tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2019

14/05/2019

Ngày 26/4/2019, Bộ trưởng Bộ tư pháp ký Quyết định số 1023/QĐ-BTP ban hành  Bảng Tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng và Phụ lục cách chấm điểm thi đua, xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 với tổng số điểm chuẩn là 200 điểm.

Trong đó, các tiêu chí liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2019 có tổng số  155 điểm, các nội dung còn lại gồm: chế độ thông tin báo cáo, công tác xây dựng ngành, đào tạo bồi dưỡng, công tác thi đua, khen thưởng và công tác phổi hợp với các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao là 55 điểm.

Xem: Bảng Tiêu chí chấm điểm Sở Tư pháp năm 2019Quyết định số 1023.QĐ.BTP ngày 26.4.2019

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
  • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

    ĐT: 0918.070.305

    Email: ctson@angiang.gov.vn

  • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

    ĐT: 02963.957.006

    Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

  • Tổ Kiểm tra công vụ

    ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

    Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn