Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Sở Tư pháp triển khai thi hành luật bảo vệ bí mật nhà nước
Quản lý, Chỉ đạo điều hành

Sở Tư pháp triển khai thi hành luật bảo vệ bí mật nhà nước

03/06/2019

Thực hiện Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 06/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thi hành Luật bảo vệ bí mật nhà nước. Ngày 21/5/2019, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan. Theo đó, giao các phòng, đơn vị thuộc Sở quán triệt, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 

- Lồng ghép tuyên truyền văn bản pháp luật có liên quan đến bảo vệ bí mật Nhà nước tại các sinh hoạt Ngày pháp luật tại cơ quan nhằm quán triện, triển khai thực hiện đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước của Sở Tư pháp; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản có liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực tư pháp cho phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Lập danh mục hồ sơ, tài liệu bí mật nhà nước; xác định cấp độ mật và thời gian bảo vệ theo cấp độ mật đối với từng loại hồ sơ, tài liệu theo quy định.

- Triển khai thực hiện Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Tư pháp. Trong đó, tăng cường rà soát, kiểm tra và thực hiện phân loại hồ sơ, tài liệu theo mức độ mật. Đảm bảo tiếp nhận, phát hành các Văn bản ở chế độ mật theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, theo nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Sở Tư pháp tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, nhất là những người làm công tác liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước; tham gia biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện tốt công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với tình hình thực tiễn trong tỉnh và quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ bí mật nhà nước.

LINH NGUYỄN

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn