Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Sở Tư pháp ban hành quyết định xếp hạng Phòng Tư pháp năm 2019
Quản lý, Chỉ đạo điều hành

Sở Tư pháp ban hành quyết định xếp hạng Phòng Tư pháp năm 2019

02/01/2020

Căn cứ vào kết quả triển khai thực hiện các phong trào thi đua năm 2019, kết quả chấm điểm thi đua giữa các Phòng Tư pháp theo tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 52/QĐ-STP ngày 18/3/2019, Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 242/QĐ-STP ngày 25/12/2019 về việc xếp hạng Phòng Tư pháp năm 2019. Theo đó, có 11/11 đơn vị được xếp loại A (xuất sắc) đạt tỷ lệ 100%, dẫn đầu là Phòng Tư pháp Chợ Mới.

Đây là kết quả đáng mừng, góp phần khích lệ, động viên để các đơn vị tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao trong những năm tiếp theo.

Xem Quyết định số 242/QĐ-STP ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Sở Tư pháp về việc xếp hạng Phòng Tư pháp năm 2019

LINH NGUYỄN

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn