Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Thị trấn Tri Tôn – Không ngừng nâng cao công tác cải cách hành chính
Thông tin khác

Thị trấn Tri Tôn – Không ngừng nâng cao công tác cải cách hành chính

13/08/2020

Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn, nên trong thời gian qua, UBND thị trấn Tri Tôn luôn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính. Trong đó việc đơn giản hóa thủ tục là việc làm thường xuyên, liên tục góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương.

Responsive image
 

Để công tác cải cách thủ tục hành chính đạt chất lượng và hiệu quả theo mục đích yêu cầu đề ra, UBND đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền lồng ghép cải cách hành chính với việc phổ biến, giáo dục về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng và thực hiện các hương ước, quy ước. Ngoài tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, đã góp phần tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, thị trấn Tri Tôn tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được 20 cuộc, với 457 lượt người tham dự. Một trong những kết quả nổi bật là cải cách thủ tục hành chính thực hiện hiện cơ chế “Một cửa” theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh. Đặc biệt, UBND thị trấn thực hiện nghiêm các thủ tục hành chính đã công bố theo quyết định 3209/QĐ – UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh An Giang.  Việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính đúng với quy định, niêm yết đầy đủ 26 lĩnh vực theo quy định và đặt nơi thuận tiện cá nhân, tổ chức dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện. Ngoài công khai bằng hình thức niêm yết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, UBND thị trấn còn thực hiện công khai số điện thoại của Thủ trưởng cơ quan, đường  dây nóng cải cách hành chính để tiếp nhận xử lý, phản ánh, kiến nghị của người dân khi đến liên hệ. Bên cạnh đó, bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ một cửa cố gắng tạo mọi điều kiện rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức  và cá nhân đúng quy định và đảm bảo thời gian, thậm chí có nhiều hồ sơ thủ tục được giải quyết trong ngày. Hiện nay UBND thị trấn Tri Tôn đang thực hiện đề án 1380 của UBND tỉnh và mô hình “3 trong 1” đối với lĩnh vực hộ tịch nhằm giảm bớt thời gian đi lại cho người dân. Nhìn chung, bộ máy hành chính hoạt động hiệu quả, phù hợp với xu thế xây dựng nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch, bớt trùng lắp, chồng chéo về chức năng nhiệm vụ, đầu mối các cơ quan đơn vị được thu gọn, không có tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Nhằm nêu cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đặc biệt là bộ phận tiếp công dân, UBND thị trấn nghiên cứu và ban hành phương châm hoạt động của bộ phận một cửa về sáu biết: “Biết chào, biết cười, biết lắng nghe, biết hướng dẫn, biết xin lỗi”, đồng thời lãnh đạo UBND thị trấn đã chỉ đạo cho bộ phận một cửa khi người dân đến đăng ký khai sinh hoặc kết hôn, sau khi trả kết quả, Uỷ ban thị trấn sẽ gửi thêm như chúc mừng đến các gia đình, thể hiện sự quan tâm của địa phương đối với người dân. Mặt khác, thực hiện kế hoạch số 356 của UBND tỉnh về việc thực hiện mô hình “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” tại bộ phận một cửa và được thực hiện vào ngày thứ tư hàng tuần. Mô hình này đã được rất nhiều người dân đồng tình, phấn khởi. Với những nổ lực thực hiện, từ đầu năm 2020 đến nay, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND thị trấn đã tiếp nhận và giải quyết 2.758 hồ sơ, trong đó sao y chứng thực 2.132 hồ sơ, xin việc làm 144 hồ sơ, vay vốn 23 hồ sơ, khai sinh 94 hồ sơ, khai tử 39 hồ sơ, xác nhận độc thân 105 hồ sơ, 10 hồ sơ bổ sung và thay đỏi hộ tịch.

Thị trấn Tri Tôn là nơi được chọn cố định điều tra xã hội học để đánh giá mức độ hài lòng của người dân. Thời gian qua, Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát cộng đồng tăng cường công tác kiểm tra giám sát, qua đó, chấn chỉnh đạo đức công vụ của cán bộ công chức viên chức, văn hóa công sở, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và uy tín của chính quyền địa phương đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi sai phạm.

Bà Phan Thị Vân – Phó chủ tịch UBND thị trấn Tri Tôn cho biết:

“Thời gian tới, UBND thị trấn Tri Tôn thường xuyên cập nhật hoàn thiện các quy định về thủ tục hành chính. Ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Chú trọng chọn, bố trí cán bộ, công chức có năng lực, trình độ, có kinh nghiệm công tác và tác phong giao tiếp chuẩn mực làm việc tại Bộ phận một cửa. Thường xuyên cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ do tỉnh, huyện tổ chức. Tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức tới tổ chức, cá nhân. Coi kết quả việc thực hiện công tác cải cách hành chính là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu, đây cũng là căn cứ để xét thi đua khen thưởng hàng năm. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, trang bị các thiết bị hiện đại giúp cán bộ thực hiện nhiệm vụ ở Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả nhập, kết nối dữ liệu, hồ sơ một cách khoa học, rõ ràng và nâng cao tính minh bạch. Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân; tăng cường, kỷ luật kỷ cương trong quy trình giải quyết công việc, hướng tới sự hài lòng của người dân, góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.”

THU SƯƠNG

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn