Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Thông báo kết thúc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận số 308/KL-STP ngày 28/3/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp về lĩnh vực công chứng năm 2017 tại Văn phòng công chứng Tịnh Biên
Thông báo

Thông báo kết thúc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận số 308/KL-STP ngày 28/3/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp về lĩnh vực công chứng năm 2017 tại Văn phòng công chứng Tịnh Biên

26/12/2018

Căn cứ Kết luận số 308/KL-STP ngày 28/3/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp về lĩnh vực công chứng năm 2017 tại Văn phòng công chứng Tịnh Biên (nay là Văn phòng công chứng Lê Trung Hậu);

THÔNG BÁO
Kết thúc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận số 308/KL-STP ngày 28/3/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp về lĩnh vực công chứng năm 2017 tại Văn phòng công chứng Tịnh Biên

----------------------------

Căn cứ Kết luận số 308/KL-STP ngày 28/3/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp về lĩnh vực công chứng năm 2017 tại Văn phòng công chứng Tịnh Biên (nay là Văn phòng công chứng Lê Trung Hậu);
 

Qua xem xét nội dung báo cáo số 04/BC-VPCCLTH ngày 13/12/2018 của Văn phòng công chứng Lê Trung Hậu về khắc phục hạn chế, thiếu sót còn tồn tại của Văn phòng công chứng Lê Trung Hậu theo Thông báo số 63/TB-STP ngày 23/10/2018 của Sở Tư pháp tỉnh An Giang và hồ sơ, tài liệu kèm theo chứng minh cho việc khắc phục. Sở Tư pháp xác định Văn phòng công chứng Lê Trung Hậu đã hoàn thành việc thực hiện kết luận thanh tra;
 

Căn cứ Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 22 của Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra, Sở Tư pháp thông báo:
 

- Kết thúc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra số 308/KL-STP ngày 28/3/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp về lĩnh vực công chứng năm 2017 tại Văn phòng công chứng Tịnh Biên (nay là Văn phòng công chứng Lê Trung Hậu).
 

- Giao Thanh tra Sở Tư pháp thực hiện công khai thông báo này trên trang thông tin điện tử cơ quan, hoàn thành hồ sơ và đưa vào lưu trữ theo quy định./

 

Xem Thông báo số 71/TB-STP

 

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn