Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2020
Quản lý, Chỉ đạo điều hành

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2020

06/01/2020

Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ đã đề ra trong chương trình công tác thanh niên giai đoạn 2018-2020. Nâng cao chất lượng quản lý về công tác thanh niên và đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với thanh niên là công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp. Phát huy vai trò, tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên; tạo điều kiện nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên trong Chi đoàn Sở Tư pháp.

Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác thanh niên năm 2020 với những nội dung trọng tâm như sau:

- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 theo chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới”

- Tổ chức, tạo điều kiện để thanh niên tham gia học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thông tin lý luận và thực tiễn mới, giáo dục lý luận chính trị qua các ngày kỷ niệm lớn. Duy trì thực hiện sinh hoạt “Ngày pháp luật”, trong đó, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, khuyến khích thanh niên tham gia vào tổ chức một số hoạt động cụ thể gắn với nội dung, chủ đề. Tạo điều kiện để thanh niên được tham gia sinh hoạt đầy đủ.

- Tổ chức “Hội thi hành trình từ làng Sen lần 06/2020” để tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tìm hiểu chuẩn mực đạo đức Ngành Tư pháp.

- Tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, tạo điều kiện để thanh niên tham gia lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thua đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam.

- Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về công tác thanh niên thông qua việc bổ sung, hoàn thiện và triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Văn phòng và Ban chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp trong việc tham mưu thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên để phát huy vai trò và sự tham gia của thanh niên trong các hoạt động của Sở, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng vị trí việc làm phù hợp với năng lực, sở trường công tác./.

LINH NGUYỄN

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn