Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Sở Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019
Quản lý, Chỉ đạo điều hành

Sở Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019

30/01/2019

Ngày 16/01/2019, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 16/KH-STP theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019.

 

Kế hoạch ban hành nhằm xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp (lĩnh vực về hòa giải ở cơ sở và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến giáo dục và đào tạo), để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

 Do đó, yêu cầu đề ra là công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Tư pháp bảo đảm sự kết hợp chặt chẽ giữa Sở Tư pháp với UBND các huyện , thị xã, thành phố; thực hiện gắn kết chặt chẽ giữa theo dõi thi hành pháp luật với xây dựng pháp luật..

Trên cơ sở mục đích đề ra, Kế hoạch tập trung vào kiểm tra tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực về hòa giải ở cơ sở và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Thu thập và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật; Hội thảo, tọa đàm, điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật; Theo dõi, đánh giá chung về tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực về hòa giải ở cơ sở và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Sở Tư pháp giao cho Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật; Phòng Kiểm tra và Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Phòng Quản lý Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch của Sở Tư pháp về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019.

THU OANH

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn