Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Thông báo về việc hướng dẫn làm hồ sơ luật sư cộng tác viên Trợ giúp pháp lý
Thông báo

Thông báo về việc hướng dẫn làm hồ sơ luật sư cộng tác viên Trợ giúp pháp lý

12/11/2018

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động Trợ giúp pháp lý; Theo Luật Trợ giúp pháp lý 2017;

 

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 20 tháng 6 năm 2017; 

         

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động Trợ giúp pháp lý; Theo Luật Trợ giúp pháp lý 2017;

         

Trung tâm Trợ giúp pháp lý. Thông báo cho Luật sư thuộc đoàn luật sư tỉnh An Giang trước đây là Luật sư – công tác viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý 2006;  có yêu cầu làm Luật sư cộng tác viên của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh An Giang. Đến liên hệ Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh An Giang để hướng dẫn làm hồ sơ Luật sư công tác viên; Theo Luật Trợ giúp pháp lý 2017;

         

Thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày đăng trên cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp An Giang./.

 

Xem toàn văn Thông báo số: 08/TGPL ngày 05/11/2018 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước về việc hướng dẫn làm hồ sơ luật sư cộng tác viên Trợ giúp pháp lý

 

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn