Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Báo cáo Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang
Thông báo

Báo cáo Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

09/11/2018

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 1894/SNN&PTNT-CCCN&TY ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang về việc góp ý dự thảo Quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang. Sở Tư pháp đã tổ chức thẩm định và báo cáo kết quả như sau:

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định tạm thời về

quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

-----------------------
 

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 1894/SNN&PTNT-CCCN&TY ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang về việc góp ý dự thảo Quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang. Sở Tư pháp đã tổ chức thẩm định và báo cáo kết quả như sau:

 

I. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo

 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

........

 

V. Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản

 

Đề nghị cơ quan soạn thảo quan tâm một số nội dung sau đây:

 

- In nghiên toàn bộ căn cứ ban hành dự thảo Quyết định.

 

- Viết đầy đủ cụm từ ngày tháng năm ban hành văn bản tại các căn cứ ban hành dự thảo Quyết định. Ví dụ: “Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;”.

 

- Điều chỉnh dấu phẩy (,) thành dấu chấm (.) tại căn cứ cuối cùng của căn cứ ban hành dự thảo Quyết định.

 

- Bỏ căn cứ 13 đến 19 của căn cứ ban hành dự thảo Quyết định.

 

- Điều chỉnh bố cục trình bày theo quy định tại Điều 62 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

 

- Bỏ dấu chấm (.) sau các tiêu đề Điều của dự thảo Quy định.

 

V. Ý kiến đề xuất

 

- Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung dự thảo Tờ trình theo mẫu 03 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

 

Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Tư pháp kính gửi Quý cơ quan./.

 

Xem toàn văn Báo cáo số 356/BC-STP ngày 07/11/2018 của Sở Tư pháp về kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn