Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh Hội nghị Tổng kết Đề án số 05/ĐA-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh
Quản lý, Chỉ đạo điều hành

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh Hội nghị Tổng kết Đề án số 05/ĐA-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh

06/07/2017

Ngày 22/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh, chủ trì Hội nghị Tổng kết Đề án số 05/ĐA-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh về giải quyết khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Đề án số 05/ĐA-UBND).

 

Ngày 22/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh, chủ trì Hội nghị Tổng kết Đề án số 05/ĐA-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh về giải quyết khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Đề án số 05/ĐA-UBND).

 

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết Đề án số 05/ĐA-UBND, các tham luận và ý kiến phát biểu của đại biểu tham dự, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh đã kết luận như sau:

 

1. Giám đốc Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tồn đọng phức tạp kéo dài. Thực hiện hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 191-QĐ/TU của Tỉnh ủy về việc giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp trên địa bàn tỉnh.

 

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Thanh tra tỉnh rà soát, tổng hợp số liệu và đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan Đề án số 05/ĐAUBND thực hiện quyết toán theo quy định.

 

Tham mưu UBND tỉnh có văn bản báo cáo xin hỗ trợ kinh phí từ Trung ương đối với Đề án số 05/ĐA-UBND đã được phê duyệt.

 

3. Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố có liên quan chủ động phối hợp với Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh quản lý chặt chẽ các hồ sơ đã giải quyết;
thực hiện thủ tục quyết toán thuộc phạm vi Đề án số 05/ĐA-UBND.
 

4. UBND huyện Châu Phú và UBND thành phố Long Xuyên phải tăng cường việc giải thích, hướng dẫn người dân được hưởng quyền lợi từ Đề án; phối hợp, hỗ trợ Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam chi nhánh tỉnh An Giang thực hiện thu hồi vốn vay theo Đề án số 05/ĐA-UBND.

 

5. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các ban ngành liên quan và UBND cấp huyện thường xuyên kiểm tra việc sử dụng nền nhà của các hộ được giải quyết để kịp thời tham mưu xử lý các sai phạm trong việc sử dụng sai mục đích và đối tượng; đề xuất các giải pháp thu hồi nợ tiền nền nhà và lưu ý trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ thuộc diện nền chính sách xã hội phải ghi chú vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nội dung việc hạn chế thời gian thực hiện các quyền của người thụ hưởng theo quy định để đảm bảo việc sử dụng đúng đối tượng và mục đích Nhà nước đã hỗ trợ.
  

6. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh trên cơ sở ý kiến phát biểu của các đại biểu tại Hội nghị, hoàn chỉnh báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký, gửi Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ.

 

7. Trên cơ sở tổng kết Đề án và Quyết định số 2589/QĐ-UBND, các địa phương tiếp tục rà soát và có báo cáo cụ thể các trường hợp thuộc diện khiếu nại phức tạp, kéo dài cần có chính sách hỗ trợ tiếp để chấm dứt khiếu nại, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua đó, Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch kinh phí tiếp theo để tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị Chính phủ xem xét, hỗ trợ thực hiện.

 

THANH SƠN

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn