Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Xóa tên khỏi đoàn luật sư và việc xử lý hợp đồng dịch vụ đã ký với khách hàng
Điểm tin pháp luật

Xóa tên khỏi đoàn luật sư và việc xử lý hợp đồng dịch vụ đã ký với khách hàng

15/01/2019

Sự kiện ngày 27/12/2018 Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 05/QĐ-ĐLS về việc xóa tên khỏi danh sách luật sư đối với 320 luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Qua sự kiện trên, câu hỏi đặt ra là hậu quả pháp lý và trường hợp các vụ việc mà luật sư tham gia bào chữa hay các hợp đồng dịch vụ pháp lý có liên quan đến tư cách chủ thể sẽ được giải quyết ra sao đã và đang được dư luận quan tâm.

 

Theo quy định tại điểm c Khoản 3 và Khoản 5 Điều 40 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam thì Luật sư không đóng phí thành viên trong thời hạn 12 tháng sẽ bị Đoàn Luật sư thông báo công khai trong phạm vi Đoàn Luật sư. Nếu trong thời hạn 18 tháng không đóng phí sau khi đã được thông báo công khai thì đương nhiên Luật sư đó bị Đoàn Luật sư xóa tên khỏi danh sách Luật sư của Đoàn Luật sư. 

Hậu quả pháp lý khi bị xóa tên:

Theo quy định tại điểm g, Khoản 9, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012 quy định Luật sư “bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn Luật sư” thì sẽ “bị thu hồi chứng chỉ hành nghề Luật sư” và Thẻ Luật sư bị thu hồi (điểm a, Khoản 2, Điều 31 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam)

Lúc này  Đoàn luật sư phải thông báo bằng văn bản với Sở Tư pháp và đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi Chứng chỉ hành nghề Luật sư, đề nghị tổ chức Luật sư toàn quốc thu hồi Thẻ Luật sư. (theo Khoản 3, Điều 85 Luật Luật sư năm 2006)

Việc xử lý đối với các hợp đồng dịch vụ pháp lý đối với khách hàng:

Theo quy định tại Điều 11 Luật Luật sư năm 2006 khi bị thu hồi chứng chỉ hành nghề thì Luật sư không đủ điều kiện để tiếp tục hành nghề. Do đó đối với những thỏa thuận của khách hàng mà Luật sư đang tham gia với tư cách là người bào chữa hoặc bảo vệ quyền lợi thì không thể tiếp tục tham gia được nữa. Lúc này Luật sư bị thu hồi chứng chỉ phải thỏa thuận với khách hàng giải quyết những vấn đề liên quan trong hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký kết.

Cũng như hợp đồng dịch vụ pháp lý mà Luật sư đã ký với khách hàng sẽ bị vô hiệu một phần hoặc toàn bộ vì tư cách Luật sư đã không còn. Hai bên cần thông báo cho nhau để thanh lý hợp đồng.

Tương tự, nếu Luật sư bị xóa tên, sau đó bị thu hồi thẻ Luật sư nhưng không thông báo cho khách hàng và các cơ quan tiến hành tố tụng được biết mà vẫn lấy danh nghĩa Luật sư để bảo vệ, bào chữa cho khách hàng thì khi phát hiện, cơ quan tố tụng sẽ không chấp nhận tư cách Luật sư trong vụ kiện, vụ án đó.

Về phía khách hàng cũng phải tìm hiểu tư cách Luật sư của những người này sau khi đã ký và chuẩn bị ký hợp đồng nhằm bảo vệ quyền lợi của mình. Vì khi họ không còn là Luật sư nữa mà vẫn ký với tư cách Luật sư thì hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký kết đó sẽ bị vô hiệu./.

TRƯỜNG SƠN

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn