Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Công bố, công khai thông tin cán bộ, công chức có thẩm quyền của Sở Tư pháp
Thông báo

Công bố, công khai thông tin cán bộ, công chức có thẩm quyền của Sở Tư pháp

30/08/2019

 

Căn cứ Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Danh mục tài liệu, số liệu, thông tin công bố, công khai của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang.

Sở Tư pháp công bố, công khai thông tin 17 cán bộ, công chức có thẩm quyền của Sở Tư pháp để quý cơ quan và tổ chức, cá nhân thuận tiện trong liên hệ công tác (danh sách đính kèm)

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn