Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Đăng ký chương trình ban hành Nghị quyết năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Thông tin khác

Đăng ký chương trình ban hành Nghị quyết năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

05/09/2019

Ngày 04/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh đăng ký chương trình ban hành Nghị quyết năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Cụ thể, thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đăng ký nội dung chương trình xây dựng nghị quyết năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời lưu ý các đề nghị về xây dựng nghị quyết phải nêu rõ sự cấn thiết ban hành văn bản, tên văn bản, đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản, căn cứ pháp lý và thời điểm ban hành văn bản..../.

NGUYỄN HÙNG

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn