Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát nhiều nội dung quan trọng trong năm 2019
Thông tin khác

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát nhiều nội dung quan trọng trong năm 2019

08/01/2019

Theo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tập trung giám sát nhiều nội dung quan trọng, cụ thể như sau:

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ giám kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; kết quả thực hiện chính sách về phòng, chống tệ nạn xã hội, chính sách an sinh xã hội. Kết quả triển khai thực hiện các dự án thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước, tiến độ giải ngân và chất lượng thi công các công trình xây dựng cơ bản. Công tác xúc tiến thương mại và kêu gọi đầu tư của tỉnh.

Responsive image
 

Xem xét kết quả thực hiện việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; công tác cải cách hành chính về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất; trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp và trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với Ban Văn hóa – xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; việc thực hiện chính sách pháp luật đối với trẻ em trên địa bàn tỉnh. Đồng thời Ban cũng tập trung giám sát, khảo sát chuyên đề kết quả thực hiện quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước do địa phương quản lý. Kết quả thực hiện Đề án sáp nhập trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố và Bệnh viện đa khoa huyện, thị xã, thành phố thành Trung tâm y tế huyện thực hiện hai chức năng dự phòng và điều trị.

Responsive image
 

Đối với Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban đối với Ủy ban nhân dân tỉnh; việc thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh về: Phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển các vùng sản xuất chuyên canh hàng hóa; Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp; Quy định mức chi hỗ trợ đối với chính sách khuyến khích, phát triển, hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; Ban hành tiêu chí cánh đồng lớn lúa, nếp tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh về điều chỉnh Tiêu chí cánh đồng lớn lúa nếp tỉnh. Hoạt động khoa học công nghệ, công tác triển khai ứng dụng các đề tài, dự án khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Đối với Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành giám sát công tác thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn; công tác phòng chống ma túy; công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; công tác xử lý vi phạm hành chính tại UBND cấp huyện, cấp xã. Kết quả thực hiện đề án tinh giản biên chế; Công tác thanh tra; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí và công tác hòa giải ở cơ sở; công tác thi hành các quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật.

Ngoài ra, tùy vào tình hình thực tế và những vấn đề bức xúc phát sinh trong từng thời điểm, Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh có thể thay đổi chương trình giám sát và sẽ tổ chức đoàn khảo sát để nắm tình hình tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh./.

NGUYỄN HÙNG

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn