Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
Thông báo

Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018

03/11/2018

Thực hiện Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”; Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về tiêu chí và cách thức xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang; Kế hoạch số 92/KH-STP ngày 14/7/2017 của Sở Tư pháp triển khai thực hiện Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND, Sở Tư pháp thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018 như sau:

 

Thực hiện Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”; Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về tiêu chí và cách thức xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang; Kế hoạch số 92/KH-STP ngày 14/7/2017 của Sở Tư pháp triển khai thực hiện Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND, Sở Tư pháp thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018 như sau: 

 

1. Địa bàn, số lượng thành lập Văn phòng công chứng:

 

- Địa bàn huyện Thoại Sơn, số lượng: 02 Văn phòng công chứng.

 

- Địa bàn thành phố Châu Đốc và các huyện: An Phú, Chợ Mới, Tịnh Biên, Châu Thành, số lượng: 01 Văn phòng công chứng/thành phố, huyện.

 

2. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ: 

 

- Thời gian: từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2018. Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 (trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

 

- Địa điểm: Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang; địa chỉ: số 05 đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

 

Xem Thông báo số: 64/TB-STP ngày 24/10/2018 của Sở Tư pháp về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018

 

THÚY VI

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0945.432.555

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Nguyễn Đức Trung (Phó Giám đốc Sở)

  ĐT: 0919.497.458

  Email: ndtrung@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn