Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Thông báo Kết luận số 1197/KL-STP ngày 06/10/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp kết luận thanh tra Văn phòng luật sư Phú Thư năm 2017
Thông báo

Thông báo Kết luận số 1197/KL-STP ngày 06/10/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp kết luận thanh tra Văn phòng luật sư Phú Thư năm 2017

15/10/2018

Căn cứ Kết luận số 1197/KL-STP ngày 06 tháng 10 tháng 2017 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang kết luận thanh tra Văn phòng luật sư Phú Thư năm 2017;

 THÔNG BÁO
Kết thúc theo dõi, đôn đốc thực hiện Kết luận số 1197/KL-STP ngày06/10/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp kết luận thanh tra Văn phòng luật sư Phú Thư năm 2017

 

Căn cứ Kết luận số 1197/KL-STP ngày 06 tháng 10 tháng 2017 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang kết luận thanh tra Văn phòng luật sư Phú Thư năm2017;

 

Qua xem xét nội dung Báo cáo số 07/2018/BC ngày 17 tháng 03 năm 2018 của của Văn phòng luật sư Phú Thư về việc khắc phục hạn chế sau thanh tra và tài liệu chứng minh cho việc khắc phục. Sở Tư pháp xác định Văn phòng luật sư Phú Thư đã hoàn thành việc thực hiện kết luận thanh tra;

 

Căn cứ Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 22 của Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra, Sở Tư pháp thông báo:

 

- Kết thúc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận số 1197/KL-STP ngày06 tháng 10 tháng 2017 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang kết luận thanh tra Văn phòng luật sư Phú Thư năm 2017.

 

- Giao Thanh tra Sở Tư pháp thực hiện công khai thông báo này trên trang thông tin điện tử cơ quan, hoàn thành hồ sơ và đưa vào lưu trữ theo quy định./. 

 

Xem toàn văn Thông báo

 

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn