Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Thông báo Danh mục sách pháp luật trang bị cho Tủ sách pháp luật
Thông báo

Thông báo Danh mục sách pháp luật trang bị cho Tủ sách pháp luật

22/02/2019

Để trang bị sách, tài liệu pháp luật mới cho Tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn, Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị theo Quyết định số 06/2010/QĐ- TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời đáp ứng nhu cầu tự học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhu cầu tiếp cận pháp luật của Nhân dân, Sở Tư pháp đã tổng hợp, lập danh mục, tài liệu pháp luật do các Nhà xuất bản phát hành; các sách luật mới ban hành và đang còn hiệu lực thi hành (Danh mục kèm theo). 

Căn cứ Công văn số 4905/BTP-PBGDPL ngày 21/12/2018 của Bộ Tư pháp về việc thông báo Danh mục sách pháp luật phát hành 6 tháng cuối năm 2018, Sở Tư pháp thông báo đến đề nghị các Sở, Ban ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào nhu cầu và điều kiện thực hiện của cơ quan, địa phương xem xét, đặt mua bổ sung, tài liệu pháp luật để trang bị cho Tủ sách pháp luật theo quy định; có giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Tủ sách pháp luật. 

Địa chỉ liên hệ: 

- Phòng Quản lý phát hành, Nhà xuất bản Tư pháp (Địa chỉ: Số 35 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội; số điện thoại: 024.62632078/024.62632079) 

- Trung tâm phát hành, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật (Địa chỉ: 6/86 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội; số điện thoại: 024.39422008). 

Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Sở Tư pháp (qua Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, số điện thoại 02963953272)./.

Xem Công văn số 185/STP-PBGDPL ngày 22/2/2019 của Sở Tư pháp về việc thông báo Danh mục sách pháp luật trang bị cho Tủ sách pháp luật 

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn