Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Thông báo

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

25/12/2018

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 963/STTTT-CNTT ngày 17/12/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thẩm định đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. Sở Tư pháp đã tổ chức thẩm định và báo cáo kết quả như sau:

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

--------------------

 

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 963/STTTT-CNTT ngày 17/12/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thẩm định đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. Sở Tư pháp đã tổ chức thẩm định và báo cáo kết quả như sau:

 

I. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

II. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Quyết định với hệ thống pháp luật

 

Ngày 04/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó, Quyết định căn cứ và Thông tư số 23/2011/TT-BTTTT. Tuy nhiên, ngày 20/10/2017 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT đồng thời thay thế Thông tư số 23/2011/TT-BTTTT.

 

Đồng thời, tại Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định:

 

“Điều 12. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật

 

1. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền. …”

 

Căn cứ các quy định trên, việc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh là cần thiết và đúng thẩm quyền.

 

III. Dự thảo Quyết định

 

- Đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh tiêu đề Điều 1 theo mẫu số 37 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Cụ thể:

 

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:”

 

- Khoản 1 Điều 1

 

Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại nội dung dẫn chiếu của Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT tại Khoản 1 Điều 1 dự thảo Quyết định. Vì các Khoản còn lại tại Điều 19 Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT đều quy định trách nhiệm của đơn vị và các nhân sử dụng mạng TSLCD.

 

- Khoản 2 Điều 1

 

Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại quy định nội dung dẫn chiếu tại Khoản 2 Điều 1 dự thảo, vì Khoản 5 Điều 16 Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT vẫn quy định trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông cung cấp hạ tầng kết nối và dịch vụ cho mạng TSLCD.

 

- Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại sự cần thiết sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến Luật An ninh mạng tại Điều 1 dự thảo Quyết định.      

 

IV. Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản

 

- Đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh tên gọi dự thảo Quyết định như sau:

 

“Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang”.

 

- Đề nghị điều chỉnh hình thức trình bày các Khoản tại Điều 1 dự thảo theo mẫu số 37 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

 

Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Tư pháp kính gửi Quý cơ quan./.

 

Xem toàn văn Báo cáo số 423/BC-STP

 

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn