Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Thông báo kết luận số 306/KL-STP ngày 28/3/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp về lĩnh vực công chứng năm 2017 tại Văn phòng công chứng Nguyễn Công Trứ
Thông báo

Thông báo kết luận số 306/KL-STP ngày 28/3/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp về lĩnh vực công chứng năm 2017 tại Văn phòng công chứng Nguyễn Công Trứ

16/10/2018

Căn cứ Kết luận số 306/KL-STP ngày 28/3/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp về lĩnh vực công chứng năm 2017 tại Văn phòng công chứng Nguyễn Công Trứ

 

THÔNG BÁO
Kết thúc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận số 306/KL-STP ngày 28/3/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp về lĩnh vực công chứng năm 2017 tại Văn phòng công chứng Nguyễn Công Trứ

 

Căn cứ Kết luận số 306/KL-STP ngày 28/3/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp về lĩnh vực công chứng năm 2017 tại Văn phòng công chứng Nguyễn Công Trứ;

 

Qua xem xét nội dung báo cáo ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Văn phòng công chứng Nguyễn Công Trứ về việc khắc phục những thiếu sót trong hoạt động công chứng qua công tác thanh tra, kiểm tra và hồ sơ, tài liệu kèm theo chứng minh cho việc khắc phục. Sở Tư pháp xác định Văn phòng công chứng Nguyễn Công Trứ đã hoàn thành việc thực hiện kết luận thanh tra;

 

Căn cứ Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 22 của Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra, Sở Tư pháp thông báo:

 

- Kết thúc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra số 306/KL-STP ngày 28/3/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp về lĩnh vực công chứng năm2017 tại Văn phòng công chứng Nguyễn Công Trứ.

 

- Giao Thanh tra Sở Tư pháp thực hiện công khai thông báo này trên trangthông tin điện tử cơ quan, hoàn thành hồ sơ và đưa vào lưu trữ theo quy định./.

 

Xem toàn văn

 

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn