Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Bộ thủ tục hành chính cấp Sở, Ban, Ngành
Kiểm soát thủ tục hành chính

Bộ thủ tục hành chính cấp Sở, Ban, Ngành

22/03/2017

Số Quyết định

Nội dung

Ngày ký

Xem chi tiết

3240/QĐ-UBND

Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

10/11/2016

Xem

71/QĐ-UBND

Công bố ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

14/01/2016 Xem
964/QĐ-UBND

Công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại  các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang

06/04/2016 Xem
2112/QĐ-UBND

Ban hành danh mục thủ tục hành chính giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang

25/7/2016 Xem
1094/QĐ-UBND

Công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

22/04/2016 Xem
2728/QĐ-UBND

Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang

05/10/2016 Xem
1150/QĐ-UBND

Công bố bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang

26/04/2016 Xem
3440/QĐ-UBND

Công bố Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang

05/12/2016 Xem
2805/QĐ-UBND

Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An Giang

14/10/2016 Xem
1276/QĐ-UBND

Công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An Giang

10/5/2016 Xem
1277/QĐ-UBND

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang

10/5/2016 Xem
1360/QĐ-UBND

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang

17/5/2016 Xem
1446/QĐ-UBND

Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

26/5/2016 Xem
1487/QĐ-UBND

Công bố Bộ Thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh An Giang

01/6/2016 Xem
1639/QĐ-UBND

Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang

15/6/2016 Xem
1890/QĐ-UBND

Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang

7/7/2016 Xem
2114 /QĐ-UBND

Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang

25/7/2016 Xem
2115/QĐ-UBND

Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang

25/7/2016

Xem
2410 /QĐ-UBND

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang

29/8/2016 Xem
2350/QĐ-UBND

Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang

19/8/2016 Xem
2552/QĐ-UBND

Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

13/9/2016 Xem
2572/QĐ-UBND

Công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang

15/9/2016 Xem
2996 /QĐ-UBND

Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh An Giang

28/10/2016 Xem
2571/QĐ-UBND

Danh mục các thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang

15/9/2016 Xem
3496/QĐ-UBND

Công bố Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang

9/12/2016 Xem
3205/QĐ-UBND

Danh mục thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại trung tâm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tỉnh an giang

7/11/2016 Xem

 

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn