Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Bộ TTHC cấp huyện xã
Kiểm soát thủ tục hành chính

Bộ TTHC cấp huyện xã

03/01/2019

Số Quyết định

Nội dung

Ngày ký

Xem chi tiết

1617/QĐ-UBND

Công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại  các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang

29/5/2017

Xem

2112/QĐ-UBND

Ban hành danh mục thủ tục hành chính giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang

25/7/2016

Xem

1277/QĐ-UBND

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang

10/5/2016

Xem

1360/QĐ-UBND

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang

17/5/2016

Xem

2572/QĐ-UBND

Công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang

15/9/2016

Xem

2996 /QĐ-UBND

Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh An Giang

28/10/2016

Xem

2571/QĐ-UBND

Danh mục các thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang

15/9/2016

Xem

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn