Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019
Quản lý, Chỉ đạo điều hành

Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019

25/12/2018

Trên cơ sở Chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra đã được Bộ, ngành, địa phương phê duyệt, ngày 12/12/2018 Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 186/QĐ-STP về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019 và Quyết định số 187/QĐ-STP về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019.

 

Trên cơ sở Chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra đã được Bộ, ngành, địa phương  phê duyệt, ngày 12/12/2018 Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 186/QĐ-STP về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019 và Quyết định số 187/QĐ-STP về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019.

 

Theo danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt. Trong năm 2019, Sở Tư pháp tổ chức 01 cuộc thanh tra thanh tra hành chính; 11 cuộc thanh tra chuyên ngành và 05 cuộc kiểm tra chuyên ngành. Cụ thể:

 

- Lĩnh vực Giao dịch bảo đảm: Tổ chức 03 cuộc thanh tra đối với 03 Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai;

 

- Lĩnh vực Công chứng: Tổ chức 02 cuộc thanh tra đối với 02 doanh nghiệp hành nghề công chứng;

 

- Lĩnh vực Luật sư: Tổ chức 02 cuộc thanh tra đối với 02 doanh nghiệp hành nghề Luật sư;

 

- Lĩnh vực Đấu giá tài sản: Tổ chức 02 cuộc thanh tra đối với 02 doanh nghiệp hành nghề Đấu giá tài sản;

 

- Lĩnh vực Hộ tịch – Chứng thực: Tổ chức 02 cuộc thanh tra trong lĩnh vực Hộ tịch đối với 02 Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện và 05 cuộc kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực Hộ tịch – Chứng thực đối với UBND cấp xã trên địa bàn huyện Tri Tôn, huyện Phú Tân, huyện Tịnh Biên, huyện Chợ Mới, huyện Thoại Sơn.

 

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý của nhà nước, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp trong thời gian tới ông Cao Thanh Sơn – Giám đốc Sở tư pháp đã chỉ đạo Thanh tra Sở triển khai nghiêm túc các cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật đối với các đối tượng thanh tra. Tăng cường các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất, có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời xử lý nghiêm nhằm chấn chỉnh, răng đe đối với các đối tượng thanh tra cố tình để xảy ra sai phạm trong quá trình hoạt động. 

 

Bên cạnh đó để nhằm nâng cao hiệu quả các kết luận thanh tra, kiến nghị về thanh tra, cần tăng cường vai trò hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xử lý sau thanh tra đối với các đối tượng thanh tra thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra. Việc xử lý phải được thực hiện theo phương châm phát hiện sai phạm đến đâu phải tiến hành thụ lý ngay với đối tượng thanh tra và ra quyết định xử lý trong quá trình đang thực hiện thanh tra.

 

Ngoài việc phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, cần kịp thời tham mưu lãnh đạo Sở kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách pháp luật để hoàn thiện cơ chế quản lý, tạo lập hành lang pháp lý và môi trường lành mạnh cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong khu vực tư nói riêng và trong hoạt động của ngành Tư pháp nói chung, cũng như bảo đảm điều kiện an sinh xã hội./.

 

TRƯỜNG SƠN

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0945.432.555

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Nguyễn Đức Trung (Phó Giám đốc Sở)

  ĐT: 0919.497.458

  Email: ndtrung@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn