Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Tuyên truyền kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2021)
Tin hoạt động của Tư pháp An Giang

Tuyên truyền kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2021)

27/08/2021

Ngày 20 tháng 8 năm 2021, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 2866/BTP-VP về việc kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam.

Trong công văn nêu rõ, kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2021) là dịp để các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp ôn lại truyền thống vẻ vang của Ngành qua 76 năm xây dựng, phát triển, qua đó động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu xây dựng ngành Tư pháp vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Để các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tư pháp có ý nghĩa, thiết thực, phù hợp với điều kiện cụ thể và yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương, Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư Pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung như sau:

1. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành địa phương; Quyết định số 2276/QĐ-TTg ngày 04/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; Quyết định số 76/QĐ-BTP ngày 21/01/2021 ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Bộ Tư pháp và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo, hướng dẫn khác của Trung ương và địa phương về phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống của Ngành trang trọng, thiết thực, phù hợp với tình hình, diễn biến và yêu cầu phòng chống dịch của địa phương và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị. Các đơn vị không tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành; không nhận hoa, không đón tiếp các đoàn khách đến thăm, chúc mừng vào dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống của Ngành.

2. Quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp theo tinh thần Báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác 6 tháng cuối năm 2021; tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

3. Phát động, triển khai hiệu quả, thiết thực phong trào thi đua trong năm 2021 với chủ đề: “Ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao” gắn với tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025”; phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề khác do Bộ Tư pháp phát động, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, những sự kiện quan trọng của đất nước và của Bộ, Ngành, tạo khí thế thi đua quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Tư pháp được giao. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp và các văn bản chỉ đạo khác của Bộ Tư pháp về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

4. Tuyền truyền, giáo dục về truyền thống của Ngành kết hợp với việc chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 phù hợp với điều kiện thực tế và tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương.

5. Các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai các hoạt động theo Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống của Ngành tại cơ quan Bộ phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và chính quyền địa phương.

Tổng cục Thi hành án dân sự quán triệt, hướng dẫn các cơ quan Thi hành án dân sự kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp phù hợp với bối cảnh các cơ quan Thi hành án dân sự vừa kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2021), không tổ chức các hoạt động mang tính chất nghi lễ, các hoạt động khác làm ảnh hưởng đến thời gian làm việc của cán bộ, công chức và vi phạm các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19, tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thi hành án đạt kết quả.

Vụ Thi đua - Khen thưởng quán triệt, hướng dẫn việc biểu dương, khen thưởng cho tập thể, cá nhân trong ngành Tư pháp trong đợt kỷ niệm này.

Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài Ngành tăng cường đăng tin, bài, hình ảnh tuyên truyền về Ngày truyền thống của Ngành.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Tư pháp về việc kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc thực hiện./.

VĂN PHÒNG SỞ

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông Trịnh Tuấn Ngọc

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.605.288

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn