Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 682/CT-UBND và Chỉ thị số 726/CTUBND của Chủ tịch UBND tỉnh
Tin hoạt động của Tư pháp An Giang

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 682/CT-UBND và Chỉ thị số 726/CTUBND của Chủ tịch UBND tỉnh

17/04/2020

Thực hiện Công văn số 388/UBND-KGVX ngày 15/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 682/CT-UBND và Chỉ thị số 726/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh An Giang đề nghị người đứng đầu các tổ chức hành nghề: Luật sư, Công chứng, Đấu giá tài sản, Thừa phát lại và các tổ chức, cá nhân khác hành nghề trong lĩnh vực Bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện nội dung sau:
Tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương theo Chỉ thị số 682/CT-UBND ngày 29 tháng 3
năm 2020 và Chỉ thị số 726/CT-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh cho đến khi có thông báo mới của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Sở Tư pháp yêu cầu người đứng đầu các tổ chức hành nghề: Luật sư, Công chứng, Đấu giá tài sản, Thừa phát lại và các tổ chức, cá nhân khác hành nghề trong lĩnh vực Bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện./.

Xem Công văn số 467/STP-BTTP ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Sở Tư pháp về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 682/CT-UBND và Chỉ thị số 726/CTUBND của Chủ tịch UBND tỉnh

PHÒNG BỔ TRỢ TƯ PHÁP

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn