Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, chuẩn bị nội dung trình kỳ họp cuối năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
Thông tin khác

UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, chuẩn bị nội dung trình kỳ họp cuối năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

04/08/2020

Ngày 03/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 804/UBND-TH yêu cầu cầu các sở, ban ngành tỉnh rà soát, chuẩn bị nội dung kỳ họp cuối năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Theo đó, căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức các kỳ họp lệ năm 2020. Tại kỳ họp cuối năm 2020, Ủy ban nhân tỉnh trình các nội dung sau: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Báo cáo thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 và nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021.

Responsive image
 

Các tờ trình: ban hành Nghị quyết về điều chỉnh Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án phân bổ, sử dụng nguồn vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý năm 2020; ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án phân bổ, sử dụng nguồn vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý năm 2021; ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch vốn và danh mục dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Tờ trình ban hành Nghị quyết về Kế hoạch tài chính, kế hoạch vay, trả nợ 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 của ngân sách tỉnh; Tờ trình ban hành Nghị quyết về Tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh năm 2021; Tờ trình ban hành Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2019; Tờ trình ban hành Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2021. Tờ trình ban hành Nghị quyết về Danh mục dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2021; Tờ trình ban hành Nghị quyết về việc giao biên chế công chức cho các cơ quan hành chính nhà nước, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NQ-CP trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Responsive image
 

Để chuẩn bị đầy đủ và kịp thời các nội dung phục vụ kỳ họp, ngoài các nội dung đã đăng ký như trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành rà soát, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung, điều chỉnh nội dung danh mục cho kỳ họp cuối năm 2020. Văn bản gửi về Ủy ban nhân tỉnh trước ngày 12/8/2020 để tổng hợp, xem xét cho ý kiến, trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

NGUYỄN HÙNG

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn