Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Triển khai thực hiện khen thưởng nhân dịp tổng kết đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)
Quản lý, Chỉ đạo điều hành

Triển khai thực hiện khen thưởng nhân dịp tổng kết đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)

04/10/2018

Thực hiện Văn bản số 2692/BTP-TĐKT ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn suy tôn, công nhận điển hình tiến tiến và khen thưởng nhân dịp tổng kết đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), Ban Giám đốc Sở đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức thực hiện các nội dung sau:

 

Thực hiện Văn bản số 2692/BTP-TĐKT ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn suy tôn, công nhận điển hình tiến tiến và khen thưởng nhân dịp tổng kết đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), Ban Giám đốc Sở đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức thực hiện các nội dung sau:

 

- Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Văn bản số 2692/BTP-TĐKT của Bộ Tư pháp đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý. 

 

- Gửi hồ sơ tập thể, cá nhân đủ điều kiện suy tôn, công nhận điển hình tiến tiến và khen thưởng nhân dịp tổng kết đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) về Văn phòng Sở tổng hợp, tham mưu trình Vụ Thi đua – Khen thưởng, Bộ Tư pháp trước ngày 25/10/2018.

 

Đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở quan tâm, phối hợp thực hiện./.

 

Xem Công văn số 1031/STP-VP ngày 24/9/2018 của Sở Tư pháp về việc triển khai thực hiện khen thưởng nhân dịp tổng kết đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)

 

Xem Công văn số 2692/BTP-TĐKT ngày 23/7/2018 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn suy tôn, công nhận điển hình tiên tiến và khen thưởng nhân dịp tổng kết thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)

 

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn