Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân
Giải đáp pháp luật

Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân

13/05/2021

 

Hỏi: Sắp tới được biết vào ngày 23/5/2021 Nhà nước sẽ tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp khóa nhiệm kỳ 2021-2026. Tuy nhiên, gia đình chúng tôi sống ở nông thôn; hiện tại cả gia đình tôi đều đi làm thuê, làm mướn theo ngày cho nên không thể đi bầu cử được; Chúng tôi dự định cử đại diện là chủ hộ gia đình đi bầu thay cho các thành viên trong hộ có được không?    

Trả lời: Theo quy định tại khoản 2 Điều 69 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân: “Cử tri phải tự mình, đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này; khi bầu cử phải xuất trình thẻ cử tri.”

Đối chiếu với trường hợp nêu trên, bạn không thể nhờ đại diện chủ hộ đi bỏ phiếu dùm cho các thành viên khác trong gia đình. Trừ trường hợp gia đình bạn có một trong số những người thuộc diện sau:

 “Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.

THƯ VÕ

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông Trịnh Tuấn Ngọc

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.605.288

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn