Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn Sở Tư pháp
Tin hoạt động của Tư pháp An Giang

Sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn Sở Tư pháp

09/07/2019

Triển khai thực hiện Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Tư pháp, ngày 26/6/2019, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

 

Theo đó, Phòng Xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và Phòng Quản lý, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật sáp nhập thành Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật.

Kể từ ngày 09/7/2019, cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp gồm 06 phòng chuyên môn và 04 đơn vị sự nghiệp:

- Văn phòng Sở;

- Thanh tra Sở;

- Phòng Bổ trợ tư pháp;

- Phòng Hành chính tư pháp;

- Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật;

- Phòng Công chứng số 1;

- Phòng Công chứng số 2;

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang;

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh An Giang./.

LINH NGUYỄN

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0945.432.555

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Nguyễn Đức Trung (Phó Giám đốc Sở)

  ĐT: 0919.497.458

  Email: ndtrung@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn