Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Mức phạt tiền tối thiểu, tối đa trong lĩnh vực y tế
Giải đáp pháp luật

Mức phạt tiền tối thiểu, tối đa trong lĩnh vực y tế

04/05/2020

Hỏi: Căn cứ Điểm c Khoản 4 Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định: “Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi: Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng”. Khi Chủ tịch UBND huyện xem xét hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính do Chủ tịch UBND xã trình thì Chủ tịch UBND huyện quyết định áp dụng mức phạt thấp nhất là 5.000.000 đồng có đúng không?Trường hợp này hiểu về thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã theo Điều 38 Luật Xử lý vi phạm hành chính là không quá 5.000.000 đồng. Như vậy, Chủ tịch UBND cấp xã được quyền xử phạt mức thấp nhất là 5.000.000 đồng của khung phạt này được không? Không cần đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện xử phạt. Hay hiểu theo mức tối đa là 10.000.000 đồng nên vượt thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã.

Đáp: Căn cứ Khoản 4 Điều 23 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012: “Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt.” Do đó, khi xem xét ra quyết định xử phạt, Chủ tịch UBND huyện phải xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo quy định tại Điều 59 Luật XLVPHC để xem xét quyết định mức phạt tiền theo quy định nêu trên. Nếu không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ thì mức phạt tiền là mức trung bình của khung tiền phạt. Có nghĩa là mức phạt đối với hành vi này là 7.500.000 đồng (được xác định bằng cách lấy tổng số của mức tối thiểu của khung tiền phạt cộng với mức tối đa của khung tiền phạt rồi chia đôi). Việc Chủ tịch UBND huyện quyết định áp dụng mức phạt thấp nhất là 5.000.000 chỉ được áp dụng khi “có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt”.

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 24 Luật XLVPHC thì mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực y tế dự phòng là 50 triệu đồng: “Phạt tiền đến 50.000.000 đồng: phòng cháy, chữa cháy; cơ yếu; quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia; bổ trợ tư pháp; y tế dự phòng; phòng, chống HIV/AIDS….”. Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 38 Luật XLVPHC, Chủ tịch UBND cấp xã có quyền: “Phạt tiền đến 10% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng không quá 5.000.000 đồng.”Căn cứ Khoản 2 Điều 52 Luật XLVPHC “ thẩm quyền phạt tiền quy định tại Khoản 1 Điều 52 Luật XLVPHC được xác định căn cứ vào mức tối đa của khung tiền phạt quy định đối với từng hành vi vi phạm cụ thể”.Theo nguyên tắc nêu trên thì thẩm quyền phạt tiền được xác định căn cứ vào mức tối đa của khung tiền phạt. Trường hợp này mức phạt tiền tối đa của khung tiền phạt là 10.000.000 đồng (Điểm c Khoản 4 Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP) cao hơn thẩm quyền phạt tiền của Chủ tịch UBND cấp xã nên việc Chủ tịch UBND cấp xã không có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi này là đúng, Chủ tịch UBND cấp huyện mới có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

THƯ VÕ

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn