Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Văn bản về nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Nâng cao nâng lực chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh

Văn bản về nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

12/09/2018

Số thứ tự

Nội dung Số văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1

Kế hoạch thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 của Sở Tư pháp

57/KH-STP 30/03/2018 Sở Tư pháp
2

Kế hoạch Thực hiện các nhiệm vụ góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp giai đoạn 2017 - 2020

108/KH-STP 10/10/2017 Sở Tư pháp
3

Kế hoạch Triển khai thực hiện năm 2018 Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020

207/KH-UBND 20/04/2018 UBND tỉnh
4

Thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, gắn với cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang năm 2018 và những năm tiếp theo

275/KH-UBND 31/05/2018 UBND tỉnh
5

Thực hiện một số chỉ tiêu thuộc các chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI)

611/STP-XDKT 07/06/2018 Sở Tư pháp
6

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đến năm 2020

1486/QĐ-UBND 06/09/2014 UBND tỉnh
7

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020

91/KH-UBND 27/02/2017 UBND tỉnh
8

Triển khai thực hiện năm 2017 Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020

192/KH-UBND 07/04/2017 UBND tỉnh
9

Quyết định Kiện toàn Tổ giúp việc thực hiện các nhiệm vụ góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp

124/QĐ-STP 31/08/2018 Sở Tư pháp
10

Quyết định Thành lập Tổ giúp việc thực hiện các nhiệm vụ góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp

161/QĐ-STP 23/8/2017 Sở Tư pháp
11

Quyết định về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Tư pháp

2560/QĐ-UBND 15/10/2018 UBND tỉnh

 

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn