Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Thời hạn khiếu nại quyết định hành chính
Giải đáp pháp luật

Thời hạn khiếu nại quyết định hành chính

02/12/2018

 

Hỏi: Thời hiệu khiếu nại quyết định hành chính được tính từ ngày ban hành quyết định, nếu quá thời hạn này thì việc khiếu nại không được thụ lý giải quyết. Tôi hiểu như vậy có đúng không? Thời hiệu này có tính ngày nghỉ lễ, tết hoặc ngày thứ 7, chủ nhật hay không?

                                           Nguyễn Hoàng Long - xã Quốc Thái, An Phú

 

Trả lời:

 

1. Cách hiểu của bạn như trên là chưa chính xác:

 

Theo quy định tại khoản 2, khoản 8 Điều 2 Luật Khiếu nại năm 2011 như sau:

 

“1. Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
 

…………………………………..

 

8. Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể”.

 

Mặt khác, khoản 1 và khoản 2 Điều 15 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định về khiếu nại, tố cáo và khởi kiện trong xử lý vi phạm hành chính như sau:

 

“1. Cá nhân, tổ chức bị xử lý vi phạm hành chính có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

 

2. Cá nhân có quyền tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật”.

 

Như vậy, cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

 

Về thời hiệu khiếu nại, Điều 9 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định:

 

“Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

 

Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại”.

 

Mặt khác, theo quy định tại khoản 6 Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011 thì “thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng” là một trong các trường hợp không được thụ lý giải quyết.

 

Như vậy, đối chiếu với các quy định trên, thời hiệu khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt hoặc biết được quyết định xử phạt (tức là không phải kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt).

 

2. Thời hiệu khiếu nại có tính ngày nghỉ lễ, tết hoặc ngày thứ 7, chủ nhật hay không?

 

Hiện nay, Luật Khiếu nại năm 2011 có 02 cách quy định về thời gian để tính thời hạn, thời hiệu gồm “ngày” và “ngày làm việc”. Tùy từng điều luật, nếu điều luật đó quy định rõ là “ngày” hay “ngày làm việc” thì cách tính thời gian sẽ áp dụng theo quy định của điều luật đó.

 

Tại Điều 9 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định thời gian để tính thời hiệu khiếu nại là “ngày”, do đó, “90 ngày” này sẽ bao gồm cả ngày nghỉ lễ, tết hoặc ngày thứ 7, chủ nhật.

 

GIA BẢO

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn