Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Xác định chất lượng hàng hóa
Giải đáp pháp luật

Xác định chất lượng hàng hóa

16/10/2019

Hỏi: Công ty tôi (Bên mua) ký hợp đồng mua bán với Công ty C (Bên bán) và trong hợp đồng có thỏa thuận nếu hai bên không thống nhất về số lượng, chất lượng hàng hóa thì có thể chọn Công ty Giám định Q. Vào thời điểm nhận hàng tôi phát hiện hàng không đúng hợp đồng, như vậy tôi phải làm thế nào để đảm bảo tính pháp lý?

          Trả lời: Qua câu hỏi của bạn, tôi có thể thông tin một số nội dung để bạn có thể tham khảo

Việc đánh giá hàng hóa có đúng hợp đồng hay không kéo theo những hệ quả nhất định. Việc đánh giá hàng hóa có đúng hay không đúng với hợp đồng có thể dựa vào số lượng và chất lượng. Đối với việc đánh giá số lượng, vấn đề thường không quá phức tạp so với đánh giá chất lượng hàng hóa vì số lượng mang tính định lượng nên dễ xác định bằng các công cụ đo lường. Trong vụ việc trên, Công ty bạn đã nhận hàng có ý kiến về số lượng, nhưng cho rằng chất lượng hàng hóa không đúng như hợp đồng. Cơ sở để xác định hàng hóa giao nhận có chất lượng đúng với hợp đồng hay không, không thể tự mình xác định mà cẩn phải có sự thống nhất của Bên bán hoặc cơ quan giám định.

Vào thời điểm nhận hàng, khi phát hiện chất lượng hàng hóa không đúng với hợp đồng thì ngay lập tức phải thông báo cho Bên bán biết là hàng hóa đã giao không đúng với hợp đồng; đồng thời công ty bạn thông báo cho bên bán biết đã lấy mẫu từ lô hàng đã giao gửi tới Công ty giám định Q để trưng cầu giám định. Nếu bạn thực hiện đầy đủ thủ tục như trên, mà bên bán không có bất kỳ ý kiến nào phản hồi, thì những nội dung nêu trên làm cơ sở pháp lý khi có xảy ra tranh chấp.Vì, theo Điều 262 Luật Thương mại năm 2005, Chứng thư giám định của Công Ty giám định Q có giá trị pháp lý đối với các Bên”.

          Theo Điều 262 Luật Thương mại năm 2005, “..trong trường hợp các bên có thỏa thuận về việc sử dụng chứng thư gíam định của một thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cụ thể thì chứng thư giám định đó có giá trị pháp lý đối với tất cả các bên nếu không chứng minh được kết quả giám định không khách quan, không trung thực hoặc sai về kỹ thuật, nghiệp vụ giám định”. Với quy định này, giám định do người thứ ba sẽ ràng buộc trách nhiệm pháp lý.

          Xin thông tin đến bạn!

GIA BẢO

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn