Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Trách nhiệm của tổ chức Công đoàn
Giải đáp pháp luật

Trách nhiệm của tổ chức Công đoàn

08/01/2019

Hỏi: Sau khi đựơc công ty tuyển dụng vào làm viêc đến nay được hơn 01 tháng. Trong thời gian qua, anh chị em công nhân lao động (LĐ) trong công ty vận đông tôi vào tổ chức công đoàn (CĐ). Mặc dầu tôi nghe nói đây là tổ chức đại diện cho NLĐ, nhưng tôi chưa biết rõ cụ thể về tổ chức này, nay xin quý vị cho biết tổ chức này giúp đựơc gì cho NLĐ như tôi?

Đáp: Chào bạn! dựa trên những những thông tin của bạn, tôi cung cấp môt số nội dung có liên quan đến câu hỏi của bạn như sau:

- Anh em công nhân LĐ trong công ty đã vận động bạn tham gia tổ chức công đoàn ở công ty. Theo quy định tại Điều 1 Luật Công đòan thì:

Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của NLĐ, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những NLĐ khác, cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động NLĐ học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Bên cạnh đó, Công đoàn là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ (Điều 10 Luật Công đoàn):

Hướng dẫn, tư vấn cho NLĐ về quyền, nghĩa vụ của NLĐ khi giao kết, thực hiện hợp đồng LĐ, hợp đồng làm việc với đơn vị sử dụng LĐ.

Đại diện cho tập thể NLĐ thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thoả ước LĐ tập thể.

Tham gia với đơn vị sử dụng LĐ xây dựng và giám sát việc thực hiện thang, bảng lương, định mức LĐ, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy LĐ.

Đối thoại với đơn vị sử dụng LĐ để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của NLĐ.

Tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật cho NLĐ.

Tham gia với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp LĐ.

Kiến nghị với tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể NLĐ hoặc của NLĐ bị xâm phạm.

Đại diện cho tập thể NLĐ khởi kiện tại Toà án khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể NLĐ bị xâm phạm; đại diện cho NLĐ khởi kiện tại Toà án khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ bị xâm phạm và được NLĐ uỷ quyền.

Đại diện cho tập thể NLĐ tham gia tố tụng trong vụ án LĐ, hành chính, phá sản doanh nghiệp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể NLĐ và NLĐ.

Tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, để biết thêm chi tiết, bạn có thể tham khảo Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người LĐ./.

GIA BẢO

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn