Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Kết quả việc thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên năm 2019
Quản lý, Chỉ đạo điều hành

Kết quả việc thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên năm 2019

02/01/2020

Bám sát chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2019, Sở Tư pháp đã đẩy mạnh triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong năm.

 

Thứ nhất, phối hợp với các cơ quan có liên quan như: Tỉnh đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ, Sở Tư pháp, Sở Lao động, Thương binh và xã hội,... triển khai thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các Sở ban ngành, người dân nói chung và cho thanh niên nói riêng. Qua đó đã kịp thời triển khai và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đến công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn tỉnh.

Thứ hai, quan tâm, duy trì hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật đối với thanh niên. Trong đó, cân đối nguồn kinh phí tiết kiệm được của cơ quan để chi hỗ trợ thêm tiền xăng hàng tháng cho 05 công chức là thanh niên xa nhà, có mức lương thấp. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ kế thừa.

Thứ ba, đẩy mạnh việc thực hiện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm giáo dục tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương và khả năng chiến đấu trong đội ngũ cán bộ trẻ của cơ quan.

Thứ tư, tạo điều kiện, hỗ trợ về vật chất, phương tiện và kinh phí để thanh niên tham gia vào các hoạt động đoàn thể, công tác xã hội. Qua đó, góp phần rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng cho thanh niên trong công tác, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm với xã hội, cộng đồng. Trong năm 2019, Sở đã cân đối nguồn kinh phí được giao, hỗ trợ cho tổ chức đoàn thể với tổng số tiền trên 20 triệu đồng để tổ chức các hoạt động về nguồn, tuyên truyền pháp luật, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tiếp sức đến trường,...

Có thể nói, sự quan tâm, lãnh, chỉ đạo sâu sát, hỗ trợ kịp thời của cấp ủy và Lãnh đạo Sở đã từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý Nhà nước về thanh niên; chế độ, chính sách của thanh niên tại cơ quan được đảm bảo thực hiện. Từ đó, sẽ góp phần khích lệ, động viên tinh thần và tạo nên sức lan tỏa trong đội ngũ thanh niên của Sở phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

LINH NGUYỄN

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn