Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Trách nhiệm của gia đình trong phòng chống ma túy
Giải đáp pháp luật

Trách nhiệm của gia đình trong phòng chống ma túy

08/01/2019

Hỏi: Bạn tôi chia sẽ, con của anh ấy bị bạn xấu rủ rê nên đã nghiện ma túy, anh ấy sợ con của mình có thể gây hại cho những người xung quanh và không biết làm gì để phòng ngừa. Để tư vấn bạn tôi, tôi muốn biết, trong trường hợp này bạn tôi báo với cơ quan nào?

                                                                             Trần Văn H

Liên quan đến nội dung bạn cung cấp, tôi xin thông tin về quy định của pháp luật có liên quan để bạn nắm và tư vấn cho bạn của bạn, cụ thể như sau:

- Điểm a khoản 2 Điều 26 Luật phòng, chống ma túy sửa đổi năm 2008 thì “Gia đình người nghiện ma túy có trách nhiệm:  Khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã về người nghiện ma túy trong gia đình mình và đăng ký hình thức cai nghiện cho người đó;”.Sau khi nhận được tin báo, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức cho người nghiện ma túy, gia đình người nghiện ma túy khai báo về tình trạng nghiện ma túy và đăng ký hình thức cai nghiện.

Như vậy, bạn của bạn có thể đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi gia đình sinh sống để thông báo về tình trạng nghiện ma túy của con mình và đăng ký các hình thức cai nghiện phù hợp.

- Theo quy định pháp luật (Điều 26a Luật phòng, chống ma túy), các hình thức cai nghiện ma túy bao gồm:

Cai nghiện ma túy tại gia đình: Hình thức này chỉ được áp dụng đối với người tự nguyện cai nghiên.

Cai nghiện ma túy tại cộng đồng: Hình thức này có thể áp dụng dưới hai hình thức tự nguyện và bắt buộc. Các trường hợp bắt buộc phải cai nghiện ma túy tại cộng đồng bao gồm: Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định; Người nghiện ma túy đang tham gia chương trình cai nghiện tự nguyện tại gia đình hoặc cộng đồng hoặc tham gia chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật mà bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy thì cũng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với đối tượng này được tiến hành đồng thời với việc cai nghiện tự nguyện tại gia đình hoặc cộng đồng hoặc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện: Hình thức này có thể áp dụng dưới hai hình thức tự nguyện và bắt buộc. Hình thức tự nguyên chỉ áp dụng đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi xin vào cơ sở cai nghiên.

Các trường hợp bắt buộc phải cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bao gồm: Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, trong thời hạn 02 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy hoặc trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện; Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy; Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, không có nơi cư trú ổn định.

Căn cứ theo các quy định trên, bạn có thể tư vấn cho bạn của bạn biết để đến cơ quan khai báo và lựa chọn hình thức cai nghiên phù hợp./.

GIA BẢO

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0945.432.555

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Nguyễn Đức Trung (Phó Giám đốc Sở)

  ĐT: 0919.497.458

  Email: ndtrung@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn