Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Danh sách xã, phường, thị trấn đạt và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
Danh sách xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Danh sách xã, phường, thị trấn đạt và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

26/02/2019

Trên cơ sở báo cáo của 11/11 huyện, thị xã, thành phố về kết quả công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018, ngày 26/02/2019, Sở Tư pháp đã gửi văn bản đến Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang về việc công bố thông tin cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đây là việc làm thường xuyên nhằm thực hiện hiệu quả Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Để được đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh cần thỏa 04 điều kiện, đó là: (1) Tổng số điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật phải đạt từ 90% số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại I, từ 80% số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại II và từ 70% số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại III; (2) Không có tiêu chí nào dưới 50% số điểm tối đa; (3) Kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đạt từ 80% tổng số điểm tối đa trở lên; (4) Trong năm không có cán bộ, công chức cấp xã bị kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên do vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ hoặc phải bồi thường thiệt hại do hành vi công vụ trái pháp luật gây ra.

Theo kết quả đánh giá, năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang có 142 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (đạt tỷ lệ 91%). Có 14 xã, thị trấn tại 05 huyện: Châu Thành, Chợ Mới, Thoại Sơn, Tri Tôn, Phú Tân chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (chiếm tỷ lệ 9%), nguyên nhân chủ yếu do chưa đạt đủ điểm số cần thiết theo quy định hoặc trong năm có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật.

1. Danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

2. Danh sách xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn