Sở Tư Pháp tỉnh An Giang    
Đăng nhập
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh về cải cách hành chính

(06/07/2017)

Số văn bản

Trích yếu

Ngày văn bản

696/KH-UBND

 Kế hoạch Tổ chức hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

27/12/2016
697/KH-UBND

 Kế hoạch Rà soát quy định thủ tục hành chính năm 2017

27/12/2016

698/KH-UBND

 Kế hoạch Về việc kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017

27/12/2016

692/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kế hoạch phát động thi đua trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

06/03/2017

848/QĐ-UBND

 Quyết định Về việc thành lập Đoàn Kiểm tra thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017

15/03/2017

944/QĐ-UBND

 Quyết định Công bố Danh sách cán bộ, công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang

27/03/2017

1067/QĐ-UBND

 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn huyện Châu Phú

5/4/2017
1576/QĐ-UBND   

Quyết định về việc thay đổi thành viên Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017

23/5/2017

 


 
 
 
 
 
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
Video hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
 
 
 
 
2010 HỆ THỐNG THÔNG TIN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG
Địa chỉ: Số 269, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 076.3852313 **Fax: 076.3859483**Email: sotuphap@angiang.gov.vn