Sở Tư Pháp tỉnh An Giang    
Đăng nhập
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị TTHC

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

(05/07/2017)

Số thứ tự

Thông tin tiếp nhận
1

 Ông Nguyễn Đức Trung (Phó Giám đốc Sở)

 Sđt: 0919.497.458

 Email: ndtrung@angiang.gov.vn

2

 Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

 Sđt: 02963.957.006

 Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

 Tổ Kiểm tra công vụ

 Sđt: 02963.957.049 - 01678.247.247

 Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 


 
 
 
 
 
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
Video hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
 
 
 
 
2010 HỆ THỐNG THÔNG TIN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG
Địa chỉ: Số 269, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 076.3852313 **Fax: 076.3859483**Email: sotuphap@angiang.gov.vn