Sở Tư Pháp tỉnh An Giang    
Đăng nhập
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
Luật sư

Lĩnh vực Luật sư

Số thứ tự

Tên thủ tục

1

Hợp nhất công ty Luật

2

Sáp nhật công ty Luật

3

Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề Luật sư

4

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

5

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

6

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

7

Thành lập văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư

8

Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh

9

Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật

10

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh

11

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

12

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

13

Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

14

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

15

Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài

16

Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư tự chấm dứt hoạt động hoặc công ty luật bị hợp nhất, sáp nhập

17

Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động hoặc Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc tất cả các thành viên của công ty luật hợp danh, thành viên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư

18

Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Trong trường hợp chấm dứt hoạt động do Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên chết

19

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

20

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

 

 
 
 
 
 
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
Video hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
 
 
 
 
2010 HỆ THỐNG THÔNG TIN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG
Địa chỉ: Số 269, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 076.3852313 **Fax: 076.3859483**Email: sotuphap@angiang.gov.vn