Sở Tư Pháp tỉnh An Giang    
Đăng nhập
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
Công chứng

Lĩnh vực Công chứng

Số thứ tự

Tên thủ tục

1

Bổ nhiệm công chứng viên

2

Bổ nhiệm lại công chứng viên

3

Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm)

4

Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp bị miễn nhiệm)

5

Đăng ký tập sự hành nghê công chứng

6

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

7

Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

8

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

9

Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng

10

Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

11

Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

12

Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)

13

Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi

14

Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể

15

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

16

Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

17

Cấp lại Thẻ công chứng viên

18

Xóa đăng ký hành nghề công chứng

19

Thành lập Văn phòng công chứng

20

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

21

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

22

Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)

23

Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng

24

Hợp nhất Văn phòng công chứng

25

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất

26

Sáp nhập Văn phòng công chứng

27

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

28

Chuyển nhượng Văn phòng công chứng

29

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng

30

Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

31

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

32

Thành lập Hội công chứng viên

 
 
 
 
 
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
Video hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
 
 
 
 
2010 HỆ THỐNG THÔNG TIN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG
Địa chỉ: Số 269, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 076.3852313 **Fax: 076.3859483**Email: sotuphap@angiang.gov.vn