Sở Tư Pháp tỉnh An Giang    
Đăng nhập
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
Điểm tin pháp luật
Skip portlet Portlet Menu
 Tòa án tối cao ban hành 02 biểu mẫu về tha tù trước thời hạn có điều kiện (07/08/2018)
Ngày 23/7/2018, Tòa án nhân dân tối cao vừa có Công văn 160/TANDTC-PC về việc ban hành một số biểu mẫu về tha tù trước thời hạn có điều kiện.
 Từ ngày 21/8/2018, áp dụng các tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình (07/08/2018)
Căn cứ Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình; ngày 21/6/2018, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 09/2018/TT-BTP quy định Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý (TGPL) phức tạp, điển hình. Thông tư 09/2018/TT-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/8/2018.
 Những điểm mới trong Thông tư số 05/2018/TT-BTP hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp (07/08/2018)
Ngày 07/6/2018 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 05/2018/TT-BTP hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp (gọi tắt là Thông tư số 05) thay thế Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14/10/2015. Nội dung Thông tư có một số điểm mới cơ bản so với Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14/10/2015 (gọi tắt là Thông tư số 14) như sau:
 Từ ngày 01/7/2018, 04 nhóm đối tượng được hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, hàng tháng (07/08/2018)
Ngày 29 tháng 06 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung ký ban hành Thông tư 05/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại Khoản 1, 2, 3 và Khoản 8 Điều 1 Nghị định 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2018; các chế độ tại Thông tư 05/2018/TT-BLĐTBXH được thực hiện kể từ ngày 01/7/2018.
 Chi phí thực tế để in, sao chụp và gửi thông tin (19/07/2018)
Ngày 15 tháng 4 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 46/2018/TT-BTC quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao chụp và gửi thông tin theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Luật Tiếp cận thông tin được ban hành ngày 14/5/2018.
 Bộ Tư pháp ban hành 21 biểu mẫu mới trong công tác bồi thường nhà nước (19/07/2018)
Ngày 17/5/2018, Bộ tư pháp đã ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BTP ban hành một số biểu mẫu trong công tác giải quyết yêu cầu bồi thường.
 Năm 2019, tiếp tục thực hiện chính sách cắt giảm 2% biên chế công chức (19/07/2018)
Ngày 10/7/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 90/NQ-CP về phiên họp Chính phủ với các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2018.
 Từ ngày 27/8/2018, tăng mức trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công (19/07/2018)
Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29 tháng 6 năm 2005; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 16 tháng 7 năm 2012; ngày 12/7/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 99/2018/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Nghị định 99/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/8/2018; các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi mới được thực hiện từ 01/7/2018 và thay thế Nghị định 70/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017.
 Từ ngày 01/7/2018, áp dụng quy định về thủ tục chủ động phục hồi danh dự ở cấp trung ương cho người bị thiệt hại (19/07/2018)
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; ngày 26/6/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1442/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, được thay thế, bị bãi bỏ trong bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. Quyết định 1442/QĐ-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.
 Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn mỗi năm xét tha tù trước thời hạn có điều kiện 03 lần (19/07/2018)
Ngày 09/02/2018, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC quy định phối hợp thực hiện các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện; tiếp đó Hội đồng thẩm phán TANDTC ban hành Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP ngày 24/4/2018 hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện, Bộ Công an ban hành Thông tư số 12/2018/TT- BCA ngày 07/5/2018 quy định thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trong Công an nhân dân và biểu mẫu, sổ sách dùng trong công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện;

Trang đầu Trang kế12345678910Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
Video hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
 
 
 
 
2010 HỆ THỐNG THÔNG TIN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG
Địa chỉ: Số 269, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 076.3852313 **Fax: 076.3859483**Email: sotuphap@angiang.gov.vn