Sở Tư Pháp tỉnh An Giang    
Đăng nhập
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
Điểm tin pháp luật
Skip portlet Portlet Menu
 Từ ngày 02/5/2018, áp dụng Quy chế tạm thời Công tác thực hành quyền công tố của Kiểm sát viên (16/05/2018)
Ngày 02 tháng 5 năm 2018, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ra Quyết định 170/QĐ-VKSTC ban hành Ban hành Quy chế tạm thời Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra và giám định. Quyết định 170/QĐ-VKSTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/5/2018.
 Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (15/05/2018)
Ngày 23 tháng 4 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Trong đó, Nghị định quy định rõ quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 21/06/2018.
 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP: Chính sách phát triển ngành nghề nông thôn (15/05/2018)
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2018/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn.
 An Giang đôn đốc việc chuẩn bị thi hành luật tiếp cận thông tin (15/05/2018)
Ngày 16/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 407/UBND-NC về việc đôn đốc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin. Theo đó, để chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức thi hành Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2018), Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện một số hoạt động như:
 Thông tin văn bản pháp luật mới trong lĩnh vực giao thông đường bộ (15/05/2018)
Ngày 22/9/2017, Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới về phụ tùng của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ kèm theo Thông tư số 31/2017/TT-BGTVT. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2018. Theo đó, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bao gồm:
 Tổng cục Hải quan: Hướng dẫn về hiệu lực Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy an toàn thực phẩm (15/05/2018)
Ngày 22/3/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1511/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm (ATTP).
 Từ ngày 20/5/2018, áp dụng quy định mới về điều kiện cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội (15/05/2018)
Ngày 02 tháng 04 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 18/2018/QĐ-TTg hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay mua nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Quyết định 18/2018/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2018, áp dụng đối với khoản giải ngân vốn vay từ ngày 10/12/2015.
 Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày 01/7/2017 (09/05/2018)
Khoản 2 Điều 80 Luật đấu giá tài sản năm 2016 quy định “Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản thì phải đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 23 của Luật này và thực hiện việc đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp theo quy định tại Điều 25 của Luật này. Trường hợp không đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 23 và không đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 25 của Luật này thì doanh nghiệp đó phải chấm dứt hoạt động đấu giá tài sản”.
 05 thay đổi về số tiền đóng BHYT, BHXH từ ngày 01/7/2018 (26/04/2018)
Từ ngày 01/7/2018, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên thành 1.390.000 đồng/tháng theo Khoản 7 Điều 3 Nghị quyết số 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.
 Một số bất cập trong thực tiễn áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (26/04/2018)
Luật Xử lý vi phạm hành chính, được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2012 (Luật XLVPHC), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013, thay thế Pháp lệnh XLVPHC năm 2002 (sửa đổi, bổ sung năm 2008). Qua 05 năm triển khai thực hiện, Luật XLVPHC đã khắc phục những hạn chế, bất cập của Pháp lệnh XLVPHC; góp phần bảo đảm trật tự, kỷ cương quản lý hành chính, an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân; đấu tranh phòng, chống có hiệu quả đối với vi phạm hành chính, tội phạm trong thời kỳ mới.

Trang đầu Trang kế12345678910Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
Video hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
 
 
 
 
2010 HỆ THỐNG THÔNG TIN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG
Địa chỉ: Số 269, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 076.3852313 **Fax: 076.3859483**Email: sotuphap@angiang.gov.vn