Sở Tư Pháp tỉnh An Giang    
Đăng nhập
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
Điểm tin pháp luật
Skip portlet Portlet Menu
 Quy định pháp luật mới về phí công chứng (05/02/2018)
Ngày 20/11/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 111/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên. Theo đó, Thông tư số 111/2017/TT-BTC quy định giảm mức thu phí công chứng đối với việc công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (tính trên giá trị tài sản được bán) so với quy định hiện hành, cụ thể như sau:
 Từ ngày 01/02/2018, áp dụng 07 căn cứ để đánh giá thang điểm trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chi thường xuyên (05/02/2018)
Ngày 04/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 129/2017/TT-BTC quy định về tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên. Thông tư 129/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2018 và việc chấm điểm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên quy định tại Thông tư này thực hiện từ năm ngân sách 2018.
 Điểm mới 10 biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018 (05/02/2018)
Chính phủ vừa ban hành 10 Nghị định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam nhằm thực hiện các Hiệp định thương mại.
 Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước (05/02/2018)
Ngày 19/12/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước.
 Từ ngày 22/01/2018, áp dụng quy định về lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội năm 2018 là 5% (05/02/2018)
Ngày 22/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 117/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Quyết định 117/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/01/2018.
 Quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý (05/02/2018)
Để triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018), Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 quy định chi tiết một số điều của luật trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý (sau đây gọi tắt là Thông tư số 08/2017/TT-BTP).
 Từ 20/01/2018: Giảm 50% lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp (05/02/2018)
Ngày 04 tháng 12 năm 2017, Bộ Tài chính b Thông tư 130/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 215/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2018.
 Quy định mới về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ (05/02/2018)
Ngày 05/12/2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.
 Từ ngày 01/3/2018, áp dụng hướng dẫn mới về điều kiện thanh toán bảo hiểm với dịch vụ y tế (25/01/2018)
Ngày 29/12/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 50/2017/TT-BYT sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB). Thông tư 50/2017/TT-BYT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2018.
 Từ 2018, tham ô tài sản lớn có thể thoát án tử nếu thỏa điều kiện sau (25/01/2018)
Đây là quy định mới được đề cập tại Bộ luật hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018. Theo đó, không thi hành án tử hình đối với người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn.

Trang đầu Trang kế123456789Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
Video hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
 
 
 
 
2010 HỆ THỐNG THÔNG TIN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG
Địa chỉ: Số 269, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 076.3852313 **Fax: 076.3859483**Email: sotuphap@angiang.gov.vn