Sở Tư Pháp tỉnh An Giang    
Đăng nhập
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
Quá trình hình thành và phát triển
Skip portlet Portlet Menu
 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tư pháp tỉnh an giang qua các thời kỳ (16/12/2016)
Căn cứ Nghị định số 143-HĐBT, Thông tư số 08 ngày 06/01/1982 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Nghị định số 143-HĐBT, chỉ hơn 03 tháng sau khi Bộ Tư pháp tái thành lập, Ban Pháp chế tỉnh chuyển sang hình thức Sở Tư pháp theo Quyết định số 89/QĐ-UB ngày 08/3/1982 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 Bộ máy của Sở Tư pháp An Giang qua các thời kỳ (16/12/2016)
Giám đốc: Đ/c Nguyễn Thanh Tường (1982 - 1987) Phó Giám đốc: Đ/c Trần Thọ Đức (1982 - 1985) Phó Giám đốc: Đ/c Phạm Văn Nghĩa (1982 - 1986)

Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
Video hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
 
 
 
 
2010 HỆ THỐNG THÔNG TIN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG
Địa chỉ: Số 269, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 076.3852313 **Fax: 076.3859483**Email: sotuphap@angiang.gov.vn