Sở Tư Pháp tỉnh An Giang    
Đăng nhập
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
TIN HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 Kết quả nổi bật của Công đoàn cơ sở sở tư pháp trong năm 2017 (05/02/2018)
Trong năm qua, Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng cơ quan tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả văn bản chỉ đạo trong công tác xây dựng ngành; tổ chức triển khai Đề án Kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và công tác tư pháp cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang. Ban Chấp hành Công đoàn tham gia giúp Thủ trưởng cơ quan thường xuyên thực hiện rà soát, cũng cố kiện toàn lại tổ chức, bộ máy của Sở, Ngành Tư pháp tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu quả nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu về cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ theo quy định. Sở Tư pháp hiện có 11 phòng, đơn vị với 81 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiện có của Sở Tư pháp được Bộ Tư pháp đánh giá khá so với mức bình quân chung các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.
 Tăng cường phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc trong năm 2018 (05/02/2018)
Sở Tư pháp và Ban Dân tộc tỉnh vừa thống nhất ban hành kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc năm 2018. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức và sự hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tạo điều kiện để đồng bào tham gia quản lý nhà nước, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình, góp phần xây dựng xã hội tiến bộ.
 Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2018 (01/02/2018)
Được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, sáng ngày 30/01/2018, Sở Tư pháp tỉnh long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác tư pháp năm 2018. Đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Cục trưởng Cục công tác phía Nam - Bộ Tư pháp.
 Châu Đốc tổ chức hội nghị công tác tư pháp năm 2018 (01/02/2018)
Sáng ngày 26/01/2018, UBND thành phố Châu Đốc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2017, triển khai Kế hoạch năm 2018.
 Tịnh Biên: Đánh giá chuẩn tiêp cận pháp luật năm 2017 (25/01/2018)
Sáng ngày 17/01/2018, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện tổ chức cuộc họp để đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện (trừ xã Thới Sơn đã được công nhận trước theo Chương trình nông thôn mới).
 Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh (25/01/2018)
Ngày 29/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 791/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang.
 Châu Đốc họp hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật (25/01/2018)
Chiều ngày 10/01/2018, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật thành phố Châu Đốc đã tổ chức họp toàn thể để xem xét, đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/2017/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
 Ngành Tư pháp An Giang triển khai Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (25/01/2018)
Trên cơ sở Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 896) phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020, ngày 04/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 58/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. Theo đó, có 15 lĩnh vực được đơn giản hóa thủ tục hành chính, bãi bỏ nhiều thủ tục hoặc một số quy định trong một số thủ tục có liên quan đến quản lý dân cư nhưng không cần thiết, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện cụ thể như:
 Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc phê duyệt kế hoạch công tác năm 2018 (24/01/2018)
Ngày 08/01/2018, UBND thành phố Châu Đốc đã ban hành Quyết định số 27/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2018 (Kế hoạch số 01/KH-PTP ngày 04/01/2018).
 Công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2017 của ngành Tư pháp (24/01/2018)
Trên cơ sở Quyết định số 2691/QĐ-BTP ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Trang đầu Trang kế12345678Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
Video hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
 
 
 
 
2010 HỆ THỐNG THÔNG TIN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG
Địa chỉ: Số 269, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 076.3852313 **Fax: 076.3859483**Email: sotuphap@angiang.gov.vn