Sở Tư Pháp tỉnh An Giang    
Đăng nhập
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portlet Portlet Menu
 Triển khai thực hiện khen thưởng nhân dịp tổng kết đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) (04/10/2018)
Thực hiện Văn bản số 2692/BTP-TĐKT ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn suy tôn, công nhận điển hình tiến tiến và khen thưởng nhân dịp tổng kết đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), Ban Giám đốc Sở đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức thực hiện các nội dung sau:
 Sở Tư pháp ban hành kế hoạch phát động thi đua theo chuyên đề (18/04/2018)
Sở Tư pháp ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Cơ quan Tư pháp địa phương đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, thi đua đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2018”
 Chương trình công tác Tư pháp năm 2018 (26/02/2018)
Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo đà tăng trưởng cao và bền vững cho cả giai đoạn 2016 - 2020. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Ngành Tư pháp tỉnh An Giang xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2018 như sau:
 Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch phát triển Ngành đến năm 2018 (07/09/2017)
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc hướng dẫn Sở, ngành xây dựng kế hoạch phát triển ngành năm 2018 theo Công văn số 1213/UBND-TH ngày 17/7/2017 của UBND Tỉnh, Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch với những định hướng cụ thể như sau:
 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh Hội nghị Tổng kết Đề án số 05/ĐA-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh (06/07/2017)
Ngày 22/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh, chủ trì Hội nghị Tổng kết Đề án số 05/ĐA-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh về giải quyết khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Đề án số 05/ĐA-UBND).

Trang đầu Trang kế12Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
Video hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
 
 
 
 
2010 HỆ THỐNG THÔNG TIN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG
Địa chỉ: Số 269, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 076.3852313 **Fax: 076.3859483**Email: sotuphap@angiang.gov.vn