Sở Tư Pháp tỉnh An Giang    
Đăng nhập
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin nổi bật
Skip portlet Portlet Menu
Các tin đã đưa:
 
Văn bản điều hành
Skip portlet Portlet Menu
Kế hoạch Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT (21/10/2015)
Kế hoạch Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT (nhấn vào để xem toàn văn)
Các tin đã đưa:
 
Tin hoạt động của Tư pháp An Giang
Skip portlet Portlet Menu
An Giang – tổ chức thành công Hội thi Thanh thiếu niên với văn hóa giao thông năm 2016 (06/10/2016)


Trên cơ sở Kế hoạch phối hợp số 62/KHPH-STP-BATGT của Sở Tư pháp và Ban ATGT tỉnh về việc tổ chức Hội thi “Thanh thiếu niên với văn hóa giao thông” năm 2016, Ban Tổ chức Hội thi đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết, từ nội dung, chương trình, tài liệu hướng dẫn nội dung thi cho các thí sinh. Các thí sinh đã tranh thủ được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị. Hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương đều quan tâm đến Hội thi, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn kịp thời các vấn đề chuẩn bị cho hội thi. 


Các tin đã đưa:
 
Điểm tin pháp luật
Skip portlet Portlet Menu
Giới thiệu Nghị định 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê (05/10/2016)


Ngày 01/7/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 95/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê. Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê nhà nước. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê được nhóm thành 05 nhóm hành vi vi phạm gồm: Vi phạm các quy định về điều tra thống kê; vi phạm các quy định về báo cáo thống kê; vi phạm các quy định về sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê, sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê; vi phạm các quy định về phổ biến và sử dụng thông tin thống kê; vi phạm các quy định về lưu trữ tài liệu thống kê. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính gồm: Cá nhân, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê, điều tra thống kê; cá nhân, tổ chức phổ biến và sử dụng thông tin thống kê; cá nhân, tổ chức được điều tra thống kê; cá nhân, tổ chức sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê, sử dụng cơ cở dữ liệu thống kê. Không áp dụng Nghị định này để xử phạt vi phạm hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức; cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước về thống kê được giao; không áp dụng quy định tại Điều 13 Nghị định này để xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan báo chí. Việc xử lý đối với các đối tượng này được áp dụng theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức, viên chức; các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản và các quy định khác có liên quan. 


Các tin đã đưa:
 
Thông tin khác
Skip portlet Portlet Menu
Hội Luật gia An Giang Tổ chức tư vấn pháp luật thực hiện Đề án “Xã hội hóa Công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” (05/10/2016)


Thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1737/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 của UBND tỉnh An Giang, Hội Luật gia tỉnh An Giang vừa phối hợp với Hội Luật gia huyện Châu Thành, Chợ Mới tổ chức 04 cuộc tư vấn pháp luật lưu động tại các xã Hòa Bình Thạnh, Vĩnh Thành, Hòa Bình, Hòa An. 


Các tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Video hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
 
 
 
 
2010 HỆ THỐNG THÔNG TIN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG
Địa chỉ: Số 5 Lê Hồng Phong, TP Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 076.3852313 **Fax: 076.3859483**Email: sotuphap@angiang.gov.vn