Sở Tư Pháp tỉnh An Giang    
Đăng nhập
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 1 1 7 9 7 4 8
7
 
 
 
 
 
 
Tin nổi bật
Skip portlet Portlet Menu
“Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. (02/10/2014)
Ngày 17/9/2014, UBND tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2014.
Các tin đã đưa:
 
Quản lý, Chỉ đạo điều hành
Skip portlet Portlet Menu
Tình hình, kết quả công tác tư pháp 9 tháng năm 2014 (24/09/2014)
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Thông điệp đầu năm của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2014, ngay từ đầu năm, Bộ Tư pháp đã ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh quyết định phê duyệt Chương trình công tác Tư pháp năm 2014 gắn việc thực hiện công tác tư pháp với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành; Đồng thời, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và nỗ lực phấn đấu thực hiện với quyết tâm cao, kết quả đạt được như sau:
Các tin đã đưa:
 
Tin hoạt động của Sở
Skip portlet Portlet Menu
SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ PHÁP CƠ SỞ NĂM 2014 (22/10/2014)

Thực hiện Quyết định số 341/QD-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2014 và Kế hoạch 35/KH-STP ngày 11/8/2014 của Sở Tư pháp về việc bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ tư pháp cơ sở; sáng ngày 20 tháng 10 năm 2014, Sở Tư pháp đã khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp cơ sở năm 2014 cho hơn 300 công chức tư pháp – hộ tịch của tất cả các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Các tin đã đưa:
 
Hoạt động của Tư pháp Cấp Huyện, Xã
Skip portlet Portlet Menu
Hội nghị triển khai luật hòa giải ở cơ sở và luật đất đai, cho thành viên mật trận Thành phố, xã, phường khóm ấp (06/10/2014)

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 03/KHPH-MT-TP ngày 24/02/2014 của UBMTTQVN thành phố và Phòng Tư pháp về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014. 

Các tin đã đưa:
 
Văn bản QPPL Mới ban hành
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
20/2013/TT-BTP Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp Bộ Tư Pháp 03/12/2013 Xem
09/2014/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế phối hợp về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang UBND Tỉnh 24/03/2014 Xem
03/2014/CT-UBND Về việc tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang UBND Tỉnh 10/04/2014 Xem
538/QĐ-UBND Về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/01/1977 - 31/12/2013 UBND Tỉnh An Giang 15/04/2014 Xem
2647/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình công tác Tư pháp năm 2014 UBND Tỉnh An Giang 20/12/2013 Xem
17/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang UBND Tỉnh An Giang 11/04/2014 Xem
23/2014/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định về công tác thống kê của Ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh An Giang UBND Tỉnh An Giang 29/04/2014 Xem
315/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình công tác Tư pháp năm 2013 UBND tỉnh An Giang 20/02/2013 Xem
18 /TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh tại Hội nghị Tổng kết công tác tư pháp năm năm 2012 và triển khai Chương trình công tác tư pháp năm 2013 UBND tỉnh An Giang 19/02/2013 Xem
01/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính TAND Tối cao - VKSND Tối cao - Bộ Tư pháp 18/09/2012 Xem

Trang đầu Trang kế1234Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Video hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010 HỆ THỐNG THÔNG TIN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG
Địa chỉ: Số 5 Lê Hồng Phong, TP Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 076.3852313 **Fax: 076.3859483**Email: sotuphap@angiang.gov.vn