Sở Tư Pháp tỉnh An Giang    
Đăng nhập
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Hit counter
 
 
 
 
 
 
Tin nổi bật
Skip portlet Portlet Menu
Thông báo tổ chức và phát động Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông” năm 2014 trên địa bàn tỉnh An Giang (17/09/2014)

Ngày 27/8/2014, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp An Giang ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông” năm 2014 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nhằm phát động rộng rãi cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân trong toàn tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh An Giang thông báo việc tổ chức và phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông”  năm 2014 với các nội dung như sau:

Các tin đã đưa:
 
Quản lý, Chỉ đạo điều hành
Skip portlet Portlet Menu
Nhiệm vụ công tác tư pháp những tháng cuối năm 2014 (12/09/2014)

Để đánh giá việc triển khai các chương trình, kế hoạch đề ra trong năm 2014, trên cơ sở báo cáo công tác tư pháp, pháp chế của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị nội bộ sơ kết và ban hành Báo cáo số 223/BC-BTP ngày 09/9/2014 về kết quả công tác tư pháp 7 tháng đầu năm 2014 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác những tháng cuối năm 2014, trong đó đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm và 05 giải pháp chủ yếu công tác đến hết năm 2014.

Các tin đã đưa:
 
Tin hoạt động của Sở
Skip portlet Portlet Menu
Thông báo tổ chức và phát động Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông” năm 2014 trên địa bàn tỉnh An Giang (17/09/2014)

Ngày 27/8/2014, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp An Giang ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông” năm 2014 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nhằm phát động rộng rãi cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân trong toàn tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh An Giang thông báo việc tổ chức và phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông”  năm 2014 với các nội dung như sau:

Các tin đã đưa:
 
Hoạt động của Tư pháp Cấp Huyện, Xã
Skip portlet Portlet Menu
Hội nghị giới thiệu các văn bản luật mới đợt 6-2014 (12/09/2014)

Căn cứ Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật được Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc phê duyệt tại Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 17/01/2014.

Các tin đã đưa:
 
Văn bản QPPL Mới ban hành
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
20/2013/TT-BTP Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp Bộ Tư Pháp 03/12/2013 Xem
09/2014/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế phối hợp về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang UBND Tỉnh 24/03/2014 Xem
03/2014/CT-UBND Về việc tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang UBND Tỉnh 10/04/2014 Xem
538/QĐ-UBND Về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/01/1977 - 31/12/2013 UBND Tỉnh An Giang 15/04/2014 Xem
2647/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình công tác Tư pháp năm 2014 UBND Tỉnh An Giang 20/12/2013 Xem
17/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang UBND Tỉnh An Giang 11/04/2014 Xem
23/2014/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định về công tác thống kê của Ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh An Giang UBND Tỉnh An Giang 29/04/2014 Xem
315/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình công tác Tư pháp năm 2013 UBND tỉnh An Giang 20/02/2013 Xem
18 /TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh tại Hội nghị Tổng kết công tác tư pháp năm năm 2012 và triển khai Chương trình công tác tư pháp năm 2013 UBND tỉnh An Giang 19/02/2013 Xem
01/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính TAND Tối cao - VKSND Tối cao - Bộ Tư pháp 18/09/2012 Xem

Trang đầu Trang kế1234Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Video hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010 HỆ THỐNG THÔNG TIN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG
Địa chỉ: Số 5 Lê Hồng Phong, TP Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 076.3852313 **Fax: 076.3859483**Email: sotuphap@angiang.gov.vn